I det fynske folks tjeneste

Mulig ankeinstans skal styrke lægers retssikkerhed

Otte tiltag skal genskabe tilliden mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Initiativet kommer efter den meget omtalte retssag mod en kvindelig læge fra OUH i Svendborg.

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen fra OUH er initiativtageren til et mistillidsvotum skrevet i et åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, som over 9000 læger har skrevet under. Foto: Ole Holbech

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har efter en dialog med læger og sygeplejersker iværksat otte nye tiltag, der skal genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

- Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger, siger ministeren. 

- Det er fuldstændig underminerende for arbejdsvilkårene i vores sundhedsvæsen og for den tillid til sikker behandling, patienterne skal opleve, når de bliver indlagt, siger Ellen Trane Nørby.

Læs også Kvindelig læge dømt i retten: Lægeforeningen vil have sagen for højesteret

Svendborglæge idømt bøde

Striden kommer efter en sag fra Svendborg, hvor en yngre, kvindelig læge er dømt for at have udvist forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient i Fælles Akut Modtagelsen på Svendborg Sygehus den 5. august 2013.

Den kvindelige læge bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret på en diabetespatient. Men målingen skete aldrig. Patienten fortsatte med at få insulin. En måned efter indlæggelsen døde patienten.

Den kvindelige læge blev i første omgang frikendt i byretten, men den dom blev omstødt ved landsretten, hvor hun blev idømt en bøde på 5.000 kroner samt en regning på sagens omkostninger. 

Sagen er nu indbragt for Højesteret.

Læs også Døgnvagt på OUH: Styrelse ønsker dialog med læger

OUH-læge lavede åbent brev

Den seneste tid har læger og sygeplejersker givet alvorlig kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed. Overlæge Kristian Rørbæk Madsen fra Odense Universitetshospital er initiativtageren til et meget omtalt mistillidsvotum skrevet i et åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, som over 9000 læger har skrevet under.

Også 1700 tandlæger har skrevet under på et brev til ministeren, hvor de udtrykker mistillid til styrelsen.

Ministeren vil undersøge, om det er muligt at indføre en ankeinstans, som kan styrke lægernes retssikkerhed i tilsynssager.

Lægeforeningen kalder udspillet for et vigtigt skridt mod et bedre tilsyn. Det siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, i en pressemeddelelse.

- Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side.

- Det er meget glædeligt, at ministeren har lyttet til dette ønske fra os og får rettet op på lægers retssikkerhed på området, siger han.

Læs også Læger efter dom: Det ku' ha' været mig

Konflikten kan ikke løses med et fingerknips

Ifølge Ellen Trane Nørby kan konflikten ikke løses med et fingerknips.

- Men med disse initiativer tager vi nogle vigtige skridt. Det handler om at sikre et lærende dansk sundhedsvæsen med dygtige medarbejdere og en høj patientsikkerhed. 

- Styrelsen for Patientsikkerhed blev jo netop til, fordi en række sager bar præg af manglende tilsyn og sikkerhed til skade for patienterne. 

- Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give vores sundhedspersonale nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor der er fokus på læring og respekt for hverdagen, siger hun. 

Direktør tog med på 20-timers vagt

Den 21. januar var direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, på en 20 timer lang aften- og nattevagt på Odense Universitetshospital. Anne-Marie Vangsted var inviteret af overlæge Kristian Rørbæk Madsen.

Efter den 20 timer lange vagt på intensivafdelingen på OUH havde Kristian Rørbæk Madsen og Anne-Marie Vangsted inviteret til pressemøde. Her løftede Anne-Marie Vangsted sløret for nogle for nogle af initiativerne.

- Det jeg gør nu, er at der skal nedsættes to arbejdsgrupper. En der skal se på journalføring og en omkring instrukser og ansvarsforhold, sagde Anne-Marie Vangsted.

På pressemødet kom det frem, at direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, havde clearet besøget på OUH med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Se hele pressemødet fra mandag 22. januar 2018 her:

14:36 Luk video

FAKTA: Sådan skal konflikt mellem læger og styrelse løses

Sundhedsministeren kommer med otte tiltag efter massiv kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil med otte nye tiltag genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Det sker efter massiv kritik af styrelsen fra lægerne.

Her er de otte tiltag:

Ankenævn for tilsynsafgørelser
Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.

Uvildig vurdering af politianmeldelser
Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017. Det sker med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning bør ændres.

Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn
Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.

Styrket fokus på læring i resultatkontrakt
Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 til 25 procent.

Øget udbytte af læring af UTH'er og tilsyn
Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH'er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.

Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl
Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.

Fremrykket evaluering
Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov i sommeren 2016.

Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser
Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper. De skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.