Mulig eksamensaflysning: HF-elever kan blive ramt

Ny hastelov kan være med til at aflyse eksamener til sommer, og eksamenskarakterer kan derfor blive erstattet af en årskarakter. HF-elever kan blive ramt af det.

Eksamener kan blive aflyst i år som følge af coronakrisen. Folketinget hastebehandlede og vedtog torsdag en ny lov, som giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mulighed for det.

Loven, der desuden er omfattet af den såkaldte solnedgangsklausul, som betyder, at den ophæves 1. marts næste år, giver også mulighed for blot at udskyde eksamenerne. 

quote Det er klart, at det vil være anderledes for HF-eleverne. De er jo vant til, at det kun er eksamen, der tæller. 

Lone Thomsen, rektor, Odense Katedralskole. 

Men bliver det virkelighed med aflysninger, kan det særligt påvirke HF-elever, der normalt kun bedømmes på deres eksamenskarakter ved skoleårets afslutning. Men ifølge rektor på Nyborg Gymnasium vil det sagtens være muligt at bedømme HF-eleverne alligevel. 

- Lærerne vil godt kunne give en årskarakater, der kan ophøjes til eksamenskarakter. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det er det bedst mulige, man kan gøre i denne her umulige situation, siger Henrik Vestergaard Stokholm. 

Lærerne giver præcis bedømmelse

Men hvis coronakrisen trækker ud, og eleverne på de fynske ungdomsuddannelser ikke skal til eksamen, vil der være risiko for, at HF-eleverne vil opleve det vanskeligere end andre. Det mener rektor på Odense Katedralskole. 

- Det er klart, at det vil være anderledes for HF-eleverne. De er jo vant til, at det kun er eksamen, der tæller, siger Lone Thomsen. 

Hun har allerede forberedt både lærere og elever på muligheden for, at der ingen endelig afgørelse ved det grønne bord bliver. Men hun er mest bekymret for elevernes reakton. 

- Jeg tror ikke, at de får en dårligere karakter, end de ellers ville have fået. Problemet er, at det tror de måske selv. Jeg har tiltro til, at lærerne vil kunne lave en god og præcis bedømmelse af dem, hvis det kommer dertil, siger hun.    

Alle elever skal under alle omstændigheder ifølge loven have samme mulighed som førhen for at søge ind på videregående uddannelser efter sommer, selvom de ikke skal til eksamen. 

Indtil videre er skoler og institutioner fortsat lukkede til den 30. marts.