Munkebo får hjælp til udsatte familier

Nybagte mødre i Munkebo Kommune får nu bedre mulighed for at bryde med en negativ social arv. Kommunen er blevet udpeget til at deltage i et stort forsøgsprojekt under Socialministeriet.

-

Nybagte mødre i Munkebo Kommune får nu bedre mulighed for at bryde med en negativ social arv. Kommunen er blevet udpeget til at deltage i et stort forsøgsprojekt under Socialministeriet.

Ministeriet har i alt afsat 34 millioner kroner til kommuner, som tidligt i børnenes liv forsøger at forebygge mistrivsel og anbringelser uden for hjemmet.

Munkebo har fået penge til at oprette mødregrupper, hvor nybagte mødre jævnligt mødes med en sundhedsplejerske. Her skal mødrene få støtte og hjælp til at opbygge et nært forhold til deres børn og støttes i at give børnene en god start i vuggestue eller dagpleje.

- Udsatte børnefamilier skal på et tidligt tidspunkt have den hjælp, der kan forebygge, at det går dem og deres børn endnu dårligere fremover, siger socialminister Eva Kjer Hansen (V) til Ritzau.