Munkebo Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, Sideordnet, 14 kandidater: 


1. * Borgmester Palle Hansborg-Sørensen, spidskandidat
2. Jan Johansen
3. Kate Nielsen
4. Grethe Smith
5. Finn Hellum
6. Marianne Høj
7. Frede Nielsen
8. Helge Krog Rasmussen
9. John Blichfeldt
10. René Jensen
11. John Eriksen
12. Manfred Erfurth
13. Lillian Petersen
14. Kim Strand


* Hovedsynspunkter: Munkebo får flere og flere ældre de næste fem år. Derfor er det vigtigt, at Munkebo har faciliteter til denne aldersgruppe. Munkebo får også flere og flere skolebørn de næste fem år. Derfor skal skoler og institutioner ligeledes have de fornødne bevillinger.

Valgforbund: A+F


C: Det Konservative Folkeparti*, partilisteopstilling, 4 kandidater


1. * Peter Schmidt
2. Jørn Johansen
3. Vibeke Nielsen
4. Kurt Andersen


* Valgets hovedtema: Munkebo fusioneres med de øvrige nordøstfynske kommuner. Kertinge Nor skal være fritidsområde. Mere erhvervsliv til Munkebo. Partiet er ikke repræsenteret i det nuværende byråd. De konservative opstiller i valgforbund med Venstre.


Valgforbund: C+V


F: Socialistisk Folkeparti, partiliste, 4 kandidater:


1. * Tage Simonsen, spidskandidat
2. Ole Christensen
3. Johnny Petersen
4. Ove Thomsen


* SFs nuværende enlige medlem af byrådet, opstiller formentlig i valgforbund med Soc.dem.


Valgforbund: A+F


Q: Kristeligt Folkeparti, sideordnet, 1 kandidat


1. Rise Eskildsen

Ikke i valgforbund


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 5 kandidater:


1. * Søren Møller Kristensen, spidskandidat
2. Klaus Bech
3. Jens Ole Rasmussen
4. Werner E. Jensen
5. Hans H. Hansen


* Hovedsynspunkter: Spidskandidat Søren Møller Kristensen er enig med Socialdemokratiet i, at skoler og ældre skal have høj prioritet. Han vil ligeledes kæmpe for, at Munkebo kan tiltrække flere erhvervsvirksomheder.


* Bemærk: De to hidtidige kvindelige Venstre-medlemmer af byrådet genopstiller ikke.


Valgforbund: C+V


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Munkebo Kommune