I det fynske folks tjeneste

Museumschef bliver æresforsker i USA

-

-

Odense Bys Museers museumschef, Torben Grøngaard Jeppesen, er blevet udnævnt til æresforsker på University of Wisconsin, Madison i USA.


Torben Grøngaard Jeppesen har gennem flere år beskæftiget sig indgående med den danske udvandring til USA. De kommende år er han tilknyttet University of Wisconsin for at kortlægge indvandringen fra Danmark i årene 1850-2000.


Projektets mål er at skabe en samlet oversigt over, hvorledes danske immigranter og deres efterkommere har klaret sig i det nye land.


Projektet finansieres bl.a. gennem en bevilling fra Carlsbergfondet på ca. 2 mill. kr.


I starten vil Torben Grøngaard Jeppesen deltage i en række seminarer og forelæsninger på centret og fra sommeren 2003 og et år frem med forskningsophold på stedet.