Musik hjælper patienter

Patienter på Odense Universitetshospital bliver lige for tiden behandlet med musik. Musikken bliver i et projekt brugt til at dæmpe angst og stress.

-

Patienter på Odense Universitetshospital bliver lige for tiden behandlet med musik. Musikken bliver i et projekt brugt til at dæmpe angst og stress.

Ideen kommer fra et stort anlagt forskningsprojekt, \"Musica Humana\", som er igang på fire af landets største hospitaler. Målet er at få større viden om musikkens virkning.

\"Vi er ikke færdige med projektet endnu, men umiddelbart er erfaringerne gode. Det virker som om, at patienterne slapper mere af,\" fortæller sygeplejeske Anni Nørgaard fra Odense Universitetshospital, hvor man foreløbig har brugt musik på den gynækologiske afdeling.

De planlægger nu at udvide projektet med musik på andre afdelinger. Projektet er baseret på et nært samarbejde mellem personer med meget forskellige fagområder. Blandt andet musikere, sygeplejesker og læger.