I det fynske folks tjeneste

Muslingefiskeri er et grønt erhverv

Det er slet ikke nødvendigt at begynde at tænke strategier om grøn vækst ind i forhold til muslingefiskeriet, for det allerede grønt. Som de eneste i Europa er de danske muslingefiskere stemplet som bæredygtige.

03:44

Dansk muslingefiskeri er certificeret bæredygtigt.

1 af 2

Fartøjet Ydun gøres klar til at stævne ud fra Aarhus Havn. I dag går turen nordpå, til Kalø Vig.

Men som en af de i alt seks muslingefiskere, der har tilladelse til at fiske omkring Fyn, kunne kursen ligeså godt have været sat mod fynsk farvand.

Udover at muslingefisker Stig Wittrup skal udfylde en elektronisk logbog med oplysninger om afrejse, hjemrejse og selve fangsten, så bliver fartøjet konstant overvåget af tre kameraer.

Een gang i timen bliver der sendt oplysninger om position, kurs og hastighed fra båden til Natur og Erhverv - tidligere kendt som fiskeridirektoratet.

Godt med overvågning

Muslingefisker Stig Wittrup er konstant overvåget, når han sejler.

Stig Wittrup indrømmer gerne, at han i begyndelsen var forbeholden overfor den intense overvågning.

- Jeg tænkte: Kan man nu overhovedet ikke gøre noget som helst, og tænk nu hvis man gør noget forkert. Så er der jo nogen, der ved det, siger Stig Wittrup ombord på Ydun.

Men skepsis er faktisk vendt til begejstring.'

- Blandt andet i situationer, hvor vi er blevet meldt for at sejle for tæt på stranden. Eller at vi fisker i områder, hvor vi overhovedet ikke må være, så har vi reelt en dokumantation for, om det er rigtig eller forkert, siger Stig Wittrup.

Udskældt branche

Stig Wittrup ved godt, at det er en upopulær branche han har valgt.

- Der kommer folk og filmer og fotograferer os, mens vi sejler, samtidig med at de har meget, meget travlt med at tale i mobiltelefon og se sure ud.

Der er klare regler for, præcis hvor muslingerne må høstes , og dermed er den ophedede debat om muslingefiskeri ubegrundet, mener Stig Wittrup.

- Muslingefiskeri er efterhånden meget velreguleret. Der er helt klare regler for, hvad vi må.

Som et af de eneste i verden er det danske muslingefiskeri certificeret bæredygtigt - og har dermed papir på at leve op til krav om at bevare bestanden og sikre havmiljøet.

Vores arbejdsplads er nok den mest overvågede arbejdsplads, der findes i Danmark, siger Stig Wittrup.

Bæredygtigt erhverv

Muslingefiskeriet er så velreguleret, at det er bæredygtigt, fordi fiskerne kun høster en meget lille del at dyrenes habitat, siger biolog Henrik S. Lund.

- Jeg er 100 procent sikker på, at det er bæredygtigt, fordi vi kun får lov til at tage en meget lille del af selve muslingeproduktionen, siger Henrik S. Lund, der er biolog i Fiskeriforeningen.

Hvor man på landjorden kan tale om både fem, 10, 20 år eller mere, før et område efter opdyrkning vender tilbage til sin oprindelige tilstand, så er havbunden efter et muslingeskrab genoprettet efter fire år.

- En landmand, der sår på sin mark, han påvirker jo også et givet habitat. Og alle mulige andre former for fiskeri. Vi påvirker et meget, meget lille område som vi høster meget intensivt. Og de her områder skifter år for år, fortsætter Henrik S. Lund.

Stig Wittrup har, ligesom flere andre, forsøgt sig med lineopdrættede muslinger. Muslinger, som ikke høstes på havbunden.

Men det har indtil videre ikke været rentabelt, og han tror derfor fortsat på det traditionelle muslingefiskeri som et bestående erhverv.

- Jeg er sikker på, at der sker en udvikling i den måde tingene bliver gjort på. Det kan også være, at der sker nogle indskrænkninger i områderne, men så måske med mere intensiveret fiskeri i andre områder, siger Stig Wittrup.