Næse til Fyns Amt

Fyns Amt har fået kraftig næse for at have gennemført en licitation over grå-stær-operationer i strid med reglerne. 

Fejl i operations-licitation

Fyns Amt har fået kraftig næse for at have gennemført en licitation over grå-stær-operationer i strid med reglerne. 


I december 2000 ville amtet forkorte ventelisterne til grå stær operationer, og forhørte sig derfor om tilbud på operationer hos Odense Universitetshospital, private øjenlæger og privathospitalet Mariehjemmet. Nu kalder Konkurrencestyrelsen licitationen for kritisabel og i strid med ligebehandlings- og gennemsigtigheds-principperne. Blandt andet skulle Mariehjemmet opfylde flere betingelser, som ikke blev stillet til de andre udbydere.


Kendelsen får ingen konsekvenser for Fyns Amt, men konkurrencestyrelsen indskærper, at amtet skal overholde principperne om fair og lige behandling ved fremtidige licitationer.