Næse til fynsk dommer

En dommer fra Middelfart har fået en næse af Den særlige Klageret for at have fremsat utilbørlige udtalelser i retten. Klageretten mener, at den kvindelige dommer gik for vidt, da hun udtalte, at \"sagsøgte ikke kan indse en selvfølgelighed\"

-

En dommer fra Middelfart har fået en næse af Den særlige Klageret for at have fremsat utilbørlige udtalelser i retten. Klageretten mener, at den kvindelige dommer gik for vidt, da hun udtalte, at \"sagsøgte ikke kan indse en selvfølgelighed\"

Den utilbørlige udtalelse faldt under behandlingen af en civil sag i Middelfart Ret. Dommer Lis Hævdholms udtalelse faldt, da der opstod uenighed om hvem, der skulle betale sagsomkostningerne.

Fandt dommer partisk
Advokaten for den sagsøgte mente, at dommeren fra Middelfart var partisk og krævede at hun veg sit sæde. Det fik Lis Hævdholm til at skrive følgende passage i retsbogen:

\"Dommeren bemærkede hertil, at der på § 355 mødet blev fremhævet en selvfølgelighed, som umiddelbart kan læses ud af retsbogen, men da sagsøgte ikke kan indse en selvfølgelighed må det være korrekt, at jeg viger mit sæde, da der som anført af sagsøgtes advokat foreligger omstændigheder, som rejser tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.\"

Sjældent med næser
Selv mener Lis Hævdholm, at hun blot var venlig, da hun frivilligt tilbød at vige sin plads. Men de tre medlemmer af Den særlige Klageret udtaler sin misbilligelse over adfærden og ordvalget hos dommeren i Middelfart.

Det er yderst sjældent at Klageretten kommer med bemærkninger om en dommers adfærd i en retssal.