Næste etape af UCL-byggeri påbegyndt

Midt i juli blev der indgået aftale om den sidste entreprise i forbindelse med University College Lillebælts godt 250 mio. kr. dyre ombygning af det tidligere tekniske fakultet på Niels Bohrs Allé i Odense, som dermed er igangsat.

Entreprenørerne har ekstraordinært mange elever

I dag påbegynder håndværkere sidste etape af University College Lillebælts store modernisering. Byggeriet åbner for mere end 5000 studerende og kursister og omkring 500 medarbejdere næste år.

- Hvis man kommer forbi bygningerne på Niels Bohrs Allé, kan man se, at nedbrydningen er i gang ud imod Hjallesevej, hvor den oprindelige hovedindgang lå, fortæller teknisk chef i UCL Christian Jansson. Her kan andre håndværkere tage fat med ombygningen i den nærmeste fremtid.

Projektet er nået til arbejdet med at lægge nye gulve, nye el- og vvs-installationer, installere ventilationsanlæg og lave udendørs anlægsarbejder i gang. Alle disse opgaver bliver løst af leverandører, som har forpligtet sig til at ansætte elever i forhold til opgavens størrelse.

- Samlet sikres 27 årsværk elevstillinger i forbindelse med ombygningen. Derudover har vi indgået en aftale med Byg til Vækst, som igennem ombygningsprojektet skal medvirke til at sluse fx ledige eller uddannelsessøgende unge ind i bygge- og anlægsbranchen gennem korte praktikforløb og lignende individuelle indsatser, fortæller Christian Jansson.

Byg til Vækst er et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune finansieret af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Odense.

Rektor glæder sig

Rektor for UCL, Erik Knudsen, ser frem til samlingen af hovedparten af UCL's aktiviteter i Odense på en adresse.

- Jeg forventer mig meget af bofællesskabet mellem professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, forskningsaktiviteter og servicering af folkeskolerne i Center for Undervisningsmidler. Det, at vi kommer tæt på hinanden, giver mulighed for samarbejde på kryds og tværs, som kan være med til at løfte kvaliteten af såvel uddannelserne som af den praksis, vores dimittender skal ud at virke i efter afsluttet uddannelse. Vi glæder os samtidig til nærheden til SDU, forskerpark og kommende nyt sygehus, afslutter han.