Næstflest flygtninge i Syddanmark

Region Syddanmark står til at modtage næstflest flygtninge i 2015 kun overgået af Region Midtjylland.

Flygtningestrømmen til Danmark tager til, og presset på kommunerne vokser.

Hen over sommeren er der kommet usædvanlig mange flygtninge til Danmark - især fra Syrien.

Udlændingestyrelsen forventer, at 12.000 flygtninge får ophold og skal overgå til integration i kommunerne i 2015. Hidtil lød forventningen på, at 4000 flygtninge skulle integreres rundt om i landet til næste år.

Læs her, hvordan de 12.000 flygtninge fordeles.

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for, hvor mange flygtninge der forventes at få opholdstilladelse i Danmark det følgende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune - de såkaldte kommunekvoter.

På baggrund af landstallene forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne - regionskvoter.

Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Lykkes det ikke, er fordelingen op til Udlændingestyrelsen.

Det overordnede formål er, at flygtningene af hensyn til integrationen skal fordeles jævnt over hele landet.

Nogle kommuner modtager ikke flygtninge. Det gælder især de store kommuner, hvor der i forvejen er mange udlændinge. I øjeblikket er det København, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Albertslund.

I december 2014 fordelte regionskvoterne for flygtninge sig således for 2015:

- Region Hovedstaden: 1853

- Region Sjælland: 2167

- Region Syddanmark: 3004

- Region Midtjylland: 3212

- Region Nordjylland: 1764

Kilde: Udlændingestyrelsen

/ritzau/