Næstformand kræver en forklaring

Næstformanden i Regions Syddanmark, Poul Erik Svendsen, Soc.dem., kræver en forklaring, efter at det er kommet frem, at regionen hyrede et eksternt bureau til at markedsføre et politisk topmøde.

Det politiske topmøde fandt sted den 13. april i Kolding. Regionens egen kommunikationsafdeling med 20 medarbejdere var ikke involveret i arrangementet.

I stedet valgte man at lade kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese stå for opgaven.

Det kostede i alt 267.000 kroner.

- Jeg undrer mig meget og jeg kræver nu at få en forklaring, hvad der er sket, når vi nu har vores egne folk,d er kan klare opgaven, siger næstformanden i Regions Syddanmark, Poul Erik Svendsen, Soc.dem.

Han kender ikke til tilsvarede fortilfælde, hvor et eksternt bureau er hyret til en lignende opgave.

- Og trods den høje pris, så var topmøde jo ikke nogen særpræget succes, siger Poul Erik Svendsen.