Narkobehandlingen decentraliseres

Fyns Amts familieafdeling er ved at lægge sidste hånd på forslag til en ny struktur for narkobehandlingen. Med en mere decentral struktur håber amtet at afvikle ventelisterne og skabe behandling efter lokale forhold.

Fyns Amt vil behandle efter lokale forhold

Fyns Amts familieafdeling er ved at lægge sidste hånd på forslag til en ny struktur for narkobehandlingen på Fyn. Med en mere decentral struktur håber amtet at afvikle ventelisterne og skabe behandling efter de lokale forhold.

For få år siden udgik alle tilbud fra Fyns Amt til narkomaner fra Behandlingscentret i Grønlandsgade i Odense. I dag består Fyns Amts Behandlingscenter af 11 forskellige enheder placeret rundt om på hele Fyn.

Derfor har familieafdelingen i Fyns Amt udarbejdet et forslag til en ny struktur for behandlingsinstitutionerne. Forslaget bliver forelagt politikerne i Social- og Sundhedsudvalget 20. december.

Det store mål med at ændre strukturen er at afvikle ventelisten for narkomaner. I dag er der op til 12 måneders ventetid på en metadonbehandling.

"Det kan vi slet ikke holde til. Vi skal have ventetiden drastisk nedsat, og det tror vi, at vi kan skubbe til med en ny struktur", siger kontorchef Lilian Vaaben fra Fyns Amt.

Da Behandlingscenteret samtidig har modtaget bevilling til 80-100 ekstra pladser er en nedskrivelse af ventetiden inden for rækkevidde.

Den nye struktur betyder samtidig at Fyns Amts Behandlingscenters nuværende leder Christian Rasmussen fratræder. I følge Lillian Vaaben sker aftrædelsen helt frivilligt, da Christian Rasmussen ikke ønsker at være leder af den nye struktur.

Den sidste institution under Fyns Amts Behandlingscenter åbner først i det nye år. Det bliver en såkaldt "harm-reduction"-institution. Den skal forsøge at minimere narkomanernes skadevirkninger - både på sig selv og samfundet.

Den nye struktur vil betyde at de enkelte narkobehandlingsinstitutioner får større frihed til at behandle efter lokale forhold.