Narkoforsøg i Odense lukker

Fra årsskiftet vil narkomaner ikke længere blive tilbudt behandling i stedet for straf. Kriminalforsorgen har besluttet at lukke narkoforsøget på Mogensensvej i Odense, fordi alt for få kriminelle narkomaner kommer ud af deres misbrug.

-

Fra årsskiftet vil narkomaner ikke længere blive tilbudt behandling i stedet for straf. Kriminalforsorgen har besluttet at lukke narkoforsøget på Mogensensvej i Odense, fordi alt for få kriminelle narkomaner kommer ud af deres misbrug.

Efter syv år med forsøgsordningen i blandt andet Fyns Amt, har Kriminalforsorgen nu besluttet at stoppe forsøget med at tilbyde kriminelle narkomaner behandling i stedet for straf.

\"Resultaterne står ikke mål med de resurser forsøget har kostet. Alt for mange narkomaner vender tilbage til stofmisbrug efter endt behandling\", siger forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen fra Kriminalforsorgen.

Ingen virkning
Beslutningen om at lukke narkoforsøget er truffet af socialministeren og justitsministeren efter at en embedsmandsgruppe har gennemgået tilbudene til kriminelle narkomaner.

En undersøgelse viste i efteråret, at næsten ingen kriminelle narkomaner fuldfører behandlingen, og langt de fleste af deltagerne i forsøget falder tilbage til kriminalitet, når de har udstået behandlingen eller straffen. Undersøgelsen viste blandt andet, at på Fyn faldt  17 ud af 18 deltagere fra før behandlingen var afsluttet.

Andre tilbud
Udover forsøget på Fyn lukker lignende forsøg i Frederiksborg og Vejle Amt.

\"Det betyder jo ikke at vi svigter de kriminelle narkomaner. Siden 1995, hvor dette forsøg begyndte, er der startet mange andre behandlingsformer både inden for og uden for fængslerne\", siger Lisbeth Hansen.

Ked af det
På Fyn er det Fyns Amts Behandlingscenter, der har drevet forsøget på Mogensensvej og her er lederen skuffet over lukningen.

\"Jeg er da ked af det. Jeg havde håbet, at vi kunne udbygge og integrere forsøget i vores øvrige tilbud til stofmisbrugere. Nu bliver der færre tilbud til denne gruppe på Fyn\", siger Ib Hansen, der er leder af Ungeafdelingen hos Fyns Amts Behandlingscenter.

Fyns Amt har opsagt lejemålet af bygningen på Mogensensvej og de fire medarbejdere er sagt op fra årsskiftet.