Natarbejdende kvinder bør mammografitestes

-

-

En amerikansk undersøgelse, der viser forøgede risiko for brystkræft hos kvinder der arbejder om natten, får nu Ester Larsen(V) til at forslå mammografiscreening af alle natarbejdende kvinder.


I forvejen har folketinget vedtaget, at alle midaldrende kvinder skal have tilbudt undersøgelser for brystkræft, men det går langsomt med at få indført tilbudet i de fleste amter.


Landets førende mammografienhed
Fyns Amt er et foregangsamt for mammografiscreening af kvinder, og tilbyder regelmæssig screening af alle kvinder over 50 år. Fyns Amt står også for screeningen af kvinder i Vestsjællands Amt, og hvis der bliver indført regelmæssig kontrol af kvinder med natarbejde, vil Fyns Amt formentlig også stå klar til at varetage opgaven.


Mammografienheden på Odense Universitetshospital lægger ikke skjul på, at afdelingen på længere sigt gerne vil stå for mammografitestningen i hele landet.


Ester Larsen(V)  vil rejse sit forslag om mammografiscreening af natarbejdende kvinder over for sundhedsminister Arne Rolighed(S).