Natur-sensation på Sprogø

Engang havde splitternen kronede dage på Sprogø, men så kom Storebæltsbroen, og ternen forsvandt. Men nu tyve år senere er den tilbage, på grund af et lille vandhul.

Splitternerne på Sprogø er en lille sensation. Ternen yngler på Sprogø for første gang i små tyve år.

Det skyldes et lille vandhul, som Naturkonsulent Lars Hansen har sørget for blev gravet. Vandhullet giver splitternerne en oplevelse af sikkerhed.

Splitternen er en konfliktsky art, så den flytter ind midt i en hættemågekoloni. Hættemågerne bruser op og angriber aggressivt alle andre, der kommer for tæt på.