- Naturen kræver faste rammer

Naturstyrelsen Fyn, der passer statens skove og naturområder i det fynske område, har sen en ny plan for arbejdet i høring. Planen skal gælde for driften af arealerne i de næste 15 år.

Naturstyrelsen Fyn passer statens skove og naturområder i det fynske område. Det er blandt adnet Svanninge Bakker, Helnæs Made, Bobakkerne, Elmelund Skov og Kirkendrup Skov ved Odense, arealer på Fyns Hoved, Thurø Rev, området med de vilde heste på Sydlangeland og mange andre steder.

- Vi skaber velbesøgt natur. I hvert naturområde sikrer vi synergien mellem skoven, stranden eller det åbne naturareal. Det gavner planter, dyr og mennesker. Vi sørger i driften for, at der er plads til orkideer, sorte egern, rørhøge og mountainbikere, siger Søren Kirk Strandgaard, skovrider i Naturstyrelsen Fyn.

Naturstyrelsen Fyn har sat et række konkrete mål:
• 76 ha lysåben natur og græsningsskov afgræsses for at understøtte flere forskellige naturtyper og arter og for at sikre udsigter over de fynske landskab
• 35 ha lysåbne arealer ryddes for opvækst på sårbare naturområder og 15 ha skov konverteres til lysåben natur
• 64 ha tilbageføres til den naturlige hydrologi for at sikre naturtyper og arter afhængige af netop disse forhold.
• Friluftslivet understøttes ved nye stier, overnatningspladser, P-pladser og meget andet.

Den nye driftsplan er i høring frem til onsdag 2. december 2015.