Naturen på landet skuffer byboere

Byboere flytter på landet, fordi de vil tættere på naturen. Men mange bliver skuffet, og flytter tilbage igen. Naturen er svær at få adgang til, skriver Politiken.

Pia Heike Johansen, der er lektor på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet er en af hovedforfatterne til en rapport om 68 landsbyers befolkningstilvækst og -nedgang.

Hun peger på, at ønsket om at bremse flugten fra land til by kolliderer med ønsket om at tilgodese de store industrialiserede landbrugsproduktioner.

- Problemet er, at den intensive landbrugsdrift med de større marker og de større maskiner har nedlagt de gamle markskel og trampestier, så der mange steder faktisk ikke længere er adgang til naturen. Så selv om du måske har udsigt til vandet få hundrede meter væk fra dit hus, er der ikke en sti ned til stranden, siger Pia Heike Johansen til Politiken.

Minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen, Soc.dem. vi gerne se på løsninger.

- Jeg vil bestemt anbefale kommunerne at gå ret kontant til værks. Og hvis der er noget, vi fra regeringens side kan gøre på lovgivningssiden, så må kommunerne eller KL endelig tage kontakt til mig, skriver Carsten Hansen i en mailen til avisen.