Naturen skal sælge Sydfyn

De ni kommuner på Sydfyn har udarbejdet et ambitiøst idekatalog, der skal styrke natur-turismen på Sydfyn. Styregruppen bag kataloget vurderer, at der kan skabes masser af nye jobs og virksomheder, hvis Sydfyn udnytter naturen mere målrettet.

-

De ni kommuner på Sydfyn har udarbejdet et ambitiøst idekatalog, der skal styrke natur-turismen på Sydfyn. Styregruppen bag kataloget vurderer, at der kan skabes masser af nye jobs og virksomheder, hvis Sydfyn udnytter naturen mere målrettet.


Naturen er Sydfyns vigtigste resurser, og nu skal både fastboende og turister have mere glæde af den. De ni kommuner Faaborg, Egebjerg, Gudme, Svendborg, Ærøskøbing, Marstal, Tranekær, Rudkøbing og Sydlangeland er gået sammen om at lave et detaljeret oplæg til en styrkelse af natur-turismen på Sydfyn.


Maritime udbygning
Styregruppen for de ni kommuner foreslår blandt andet at natur-turismen på Sydfyn kan styrkes gennem:  • Naturlegepladser
  • Ankerfaciliteter i Øhavet
  • Maritime ruter
  • Attraktive havne
  • Slæbesteder i havnene
  • Opholdsarealer i havnene
  • Overnatningspladser
  • Bedre infrastruktur med stier, naturstier, p-pladser, skilte og afmærkninger
  • Udbygning af overnatningsmuligheder, fx Campingpladser.

Kommunerne har afsat næsten 16 mio. kr til projektet, hvoraf de 700.000 skal gå til et forprojekt, der løber indtil juni 2002.


Penge fra EU
EUs Mål 2-program har allerede afsat midler til natur-turisme-projektet.


Formålet med natur-turismen i Det Sydfynske Øhav er både at styrke turismen, men også at skabe bedre vilkår for de fastboende i området.


\"Natur-turismen vil forbedre vilkårene for erhvervslivet og dermed skabe flere arbejdspladser. Men det er svært at sætte præcise tal på\",  siger Ærøskøbings Borgmester Jørgen Otto Jørgensen(S), der er formand for Styregruppen.


Måske også naturpark
Projektet skal nu til høring og derefter skal projektet til behandling i de ni kommuner. Naturturismen på Fyn forventes at være udbygget i 2006.


Det såkaldte Wilhjelm-udvalget under Indenrigsministeriet foreslog i august, at Sydfyn bliver omdannet til en Naturpark. Dette forslag kan sagtens gennemføres sideløbende med natur-turismen, mener Ærøskøbings borgmester