I det fynske folks tjeneste

Naturgenopretningen ved Odense Å virker

Odense Å slynger sig igen og de tidligere tiders våde enge er kommet tilbage i egnen omkring Nr. Broby.

Den 13. september 2009 blev der lukket vand ind i de gensnoede åløb.

"Vådområdeprojekt Odense Å og Ulvebækken" er gennemført, og nu viser forårets smeltevand, at det virker efter hensigten.

- Efter vinterens megen sne er smeltet nyder fuglene de våde enge. Det kan man specielt se på engene nord for Nr. Broby i retningen mod Verninge. Der har igennem den sidste tid været masser af gæs, forskellige arter af ænder, svaner og enkelte fiske hejre at se på vandfladerne. Også lærkerne, stærene og viberne nyder engene. Der er også set en Blå Kærhøg og musvåger derude, fortæller projektleder Vibeke Birkelund fra Skov- og Naturstyrelsen på Fyn.

Mere end 300 lodsejere, naboer, politikere, naturinteresserede og andre interessenter mødte søndag 13. september 2009 op for, at overvære Miljøminister Troels Lund Poulsen indvie Fyns største naturprojekt.

Se video-klip fra 13. september 2009 her.

Læs mere