Naturklagenævnet indbragt for EU af Naturfredningsforeningen

Danmarks Naturfredningsforening har indbragt Naturklagenævnet for EU-kommissionen i en sag om et planlagt fynsk biogasanlæg, der ifølge foreningen vil true vigtige drikkevandsreserver i området.

-

Danmarks Naturfredningsforening har indbragt Naturklagenævnet
for EU-kommissionen i en sag om et planlagt fynsk biogasanlæg,
der ifølge foreningen vil true vigtige drikkevandsreserver i
området.

Naturklagenævnet har underkendt både Søndersø Kommune og Fyns
Amt og givet grønt lys til et biogasanlæg til svinegylle i
Søndersø på Fyn - uden at der er foretaget en undersøgelse af
amlægget virkning på miljøet. Men mde klagen til EU, håber
Danmarks Naturfredningsforening, at Naturklagenævnet får en næse
af EU-Kommissionen.

- Naturklagenævnet har besluttet, at store biogasanlæg for
svinegylle frit kan placeres i det åbne land - uden at der først
er lavet en miljøvurdering. Men det strider imod et EU-direktiv,
som indeholder retningslinjer for, hvornår der skal laves en
såkaldt VVM-redegørelse for store anlæg, siger Poul Henrik
Harritz, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Biogasanlægget i Søndersø skal årligt tage imod en mængde på
156.000 tons gylle fra 20 omkringliggende landbrug. Det giver
årligt knap 13 mio. kubikmeter biogas, der gennem rørledninger
kan levere energi til et gartneri i Otterup. Det århusianske
firma Eurotec West A/S står bag biogasanlægget.
/ritzau/