Natursti-projektet udsat i tre måneder

Det meget omtalte natursti-projekt på Sydfyn bliver udsat i tre måneder. Det besluttede bestyrelsen bag projektet onsdag.

-

Det meget omtalte natursti-projekt på Sydfyn bliver udsat i tre måneder. Det besluttede bestyrelsen bag projektet onsdag.

Det sker efter talrige lodsejere har sagt nej til at lade naturstien gå gennem deres jord. Bestyrelsen samt Landboretudvalget mener, at man med udsættelsen sikrer, at lodsejerne får en bedre information om naturstien og får afklaret nogle af deres ankepunkter.

\"Det handler blandt andet om jagtrettigheder og muligheden for at udvide landbrugsproduktioner. Flere har udtrykt bekymring for, om et stiprojekt griber ind overfor de to området\", siger formanden for Naturturismeprojektet, Jørgen Otto Jørgensen, der også er borgmester i Ærøskøbing.

Blandt andet har Danmarks Naturfredningsforening givet en lodsejer problemer, fordi man har protesteret mod en planlagt prouktionsudvidelse med henvisning til at naturstien skal gå igennem lodsejerens jord.

Jørgen Otto Jørgensen mener ikke, at projektet taget skade af udsættelsen.

\"Det er et projekt som løber over de næste i tre-fire år, så derfor vil udsættelsen i den sidste ende ikke komme til at betyde noget\", siger han.