Nederlag til Alm. Brand

Efter ét års kamp har en gårdejer fra øen Birkholm vundet en klokkeklar sejr over forsikringsselskabet Alm. Brand. Ankenævnet for forsikring pålægger forsikringsselskabet at betale yderligere 100.000 kr. til Poul Petersen. Se interview med Poul Petersen

Selskabet dømt til at erstatte tag på Birkholm

Efter ét års kamp har en gårdejer fra øen Birkholm vundet en klokkeklar sejr over forsikringsselskabet Alm. Brand. Ankenævnet for forsikring pålægger forsikringsselskabet at betale yderligere 100.000 kr. til Poul Petersen.

En hidsig kamp mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab fandt mandag sin afslutning, da Ankenævnet for Forsikring gav en gårdejer fra øen Birkholm ret på alle punkter.

Kampen mellem Poul Petersen og Alm. Brand har blandt andet været ført via en hadeside på internettet og gennem intens dækning af sagen fra både lokale og landsdækkende medier.

Striden drejede sig om erstatning for et tag på et fritidshus. Taget blev totalskadet under orkanen 3. december 1999. Men forsikringskabet Alm. Brand nægtede at udbetale en erstatning, der kunnne dække alle Poul Petersens udgifter til det nye tag.

Poul Petersen mente, at han var berettiget til en erstatning på næsten 160.000 kr., men Alm. Brand nægtede at udbetale mere end 56.000 kr.

Hadeside på internettet
Gårdejeren ankede øjeblikkeligt forsikringsselskabets afgørelse. Men Poul Petersen nøjedes ikke med det. Han startede sin egen private hadekampagne mod forsikringsselskabet på internettet. På hjemmesiden "røvrendt af Alm. Brand", skrev Poul Petersen sin egen udlægning af sagen, og hans initiativ mod Alm. Brand fik omfattende mediedækning af både lokale og landsdækkende medier.

I dag har siden været set af næsten 77.000 besøgende. Men den skadelige mediedækning kunne altså ikke få Alm. Brand til at ændre sin afgørelse. Til gengæld har Ankenævnet for Forsikring nu givet Poul Petersen ret i sin påstand.

"Jeg er naturligvis glad for afgørelsen. Den viser, at jeg har haft ret i mine påstande. Nu håber jeg bare, at forsikringssselskabet vil følge afgørelsen", siger Poul Petersen.

Ifølge Ankenævnet så har Alm. Brand ikke kunnet dokumentere at taget var beskadet med mere end 30 procent, og selskabet har heller ikke kunnet begrunde hvorfor gårdejeren ikke skulle have dækket sine faktiske udgifter.

Ankenævnet pålægger derfor Alm. Brand, at erstatte taget med 156.241 kr. Det vil sige, at Poul Petersen skal have udbetalt 102.053 kr.

Forsikringsselskabet er ikke tvunget til at følge afgørelsen fra Ankenævnet. Men tirsdag siger vicedirektør Finn Fabricius fra Alm. Brand:

"Vi tager afgørelsen til efterretning og vil efterleve afgørelsen for at få lukket denne sag. Vi må erkende, at vi har begået en fodfejl ved ikke at besigtige ejendommen på Birkholm, og det må vi så betale for nu", siger Finn Fabricius.

Udover at Alm. Brand nu skal betale omkring 100.000 kr. til Poul Petersen, så har den massive omtale af sagen også haft omkostninger for Alm. Brand.

"Det er umuligt at gøre op, hvad Poul Petersens engagement i denne sag har kostet os. Men det er klart, at det betyder noget for vores image, når medierne så massivt omtaler en enkelt sag", siger Finn Fabricius.