I det fynske folks tjeneste

Nedgang i antallet af brevstemmer

Markant færre vælgere i Odense har brevstemt sammenlignet med valget i 2001. 

-

Idag sluttede muligheden for at brevstemme til Folketingsvalget.
Og tal indhentet af Ritzau viser at interessen for at brevstemme i Odense er markant mindre end ved sidste valg i 2001.

Denne gang valgte  5.604 Odenseanere at  stemme pr brev. Det er 522 færre end ved forrige Folketingsvalg.

På landsplan er der kun tale om en mindre nedgang i antallet af brevstemmer.