Nedtur efter ti års boom: Ti procent færre i gymnasiet på Fyn

Rektor frygter at unge falder ud af uddannelsessystemet.

De almene gymnasier på Fyn har fået sig lidt af et chok.

Efter ti års uafbrudt tilstrøming til de 11 fynske gymnasier, er der 273 ansøgere færre fra folkeskolen - det svarer til en tilbagegang på 10 procent.

Særlig hårdt ramt er Faaborg Gymnasium, hvor tilgangen til det almene gymnasium er halveret på to år til blot 54 elever.

Samlet set har 2304 søgt om at komme ind på et af de 11 fynske almene gymnasier (stx) med studentereksamen mod 2577 sidste år.

Tilbagegangen betyder, at gymnasierne forventer at oprette 8-9 klasser færre end sidste år. 

Formand for gymnasiernes koordinationsudvalg, rektor Torben Jakobsen fra Mulernes Legatskole, kalder dog tilbagegangen forventelig.

- Efter næsten konstant fremgang i 10 år er stx stadigvæk med ca. 80 nye stx klasser den klart største ungdomsuddannelse. Vi kan bevare den decentrale skolestruktur, som vi altid har samarbejdet om på Fyn – det er primært i Odense at tilbagegangen ligger, hvorimod der er fremgang på flere skoler udenfor Odense. Desuden har det to-årige hf holdt skansen med 644 ansøgere i år mod 671 sidste år, siger Torben Jakobsen.

Årsagerne til tilbagegangen for det almene gymnasium er ifølge Torben Jakobsen sandsynligvis, at der i år er tale om lidt mindre årgange, og at der måske er lidt flere i 10. klasse end sidste år?

Torben Jakobsen frygter imidlertid, at flere unge slet IKKE kommer i gang med en ungdomsuddannelse, og at der er en større restgruppe.

- Der er positivt hvis flere unge har valgt erhvervuddannelserne i år - blot nedgangen til det almene gymnasium ikke dækker over, at flere ikke får en ungdomsuddannelse. Fyn har i forvejen et lavt uddannelsesniveau og med de store kampagner der har fejet over landet med at forsøge at bringe boglig uddannelse i miskredit, kan man frygte, at nogle unge har valgt den nemme udvej - som er set før på Fyn - at det går nok i disse opgangstider uden uddannelse, som måske ikke er så vigtigt, siger Torben Jakobsen.

Ifølge den fynske gymnasierektor rammer nedgangen i søgetal til de almene gymnasier hårdt netop nu, fordi stx i forvejen med finanslovsforligene er udsat for målrettede voldsomme besparelser