Nedtur fortsætter for Fionia Bank

Nedturen for den kriseramte Fionia Bank fortsætter. Banken forventer nedskrivning på 350 millioner kroner i årets første kvartal.

Aftalen med Finansiel Stabilitet forløber efter planen.
Fionia Bank A/S, der nu hedder Fionia Bank Holding A/S, indgik 22. februar 2009 indgik en redningsaftale med Finansiel Stabilitet A/S.

Aftalen betyder, at alle aktiver og alle passiver bortset fra egenkapital og efterstillet kapital overføres til et nyt selskab, og at Finansiel Stabilitet indskyder 1 milliard kroner ansvarlig kapital.

Etableringen af den nye Fionia Bank, ventes gennemført 14. april 2009. Bestyrelsen har i dag tirsdasg underskrevet overtagelsesbalancen.

Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2009.

- Vi kan konstatere, at vi fortsat befinder os i en nedadgående konjunktur. Dette har medført, at en del af den opgjorte merrisiko på bankens udlånsengagementer på 1.022 mio. kr. nu er realiseret i nedskrivninger. For 1. kvartal forventes nedskrivningerne således i niveauet 350 mio. kr., udtaler administrerende direktør Jørgen Bast. 

Kvartalsregnskabet offentliggøres den 30. april 2009.