Nej til heldagsskole i Vollsmose

Undervisningsminister Ulla Tørnæs(V) vil ikke give Odense Kommune dispensation til at oprette heldagsskoler i Vollsmose, som et forsøg på at forbedre integrationen. Odense Kommune er meget skuffet over afslaget og beskylder regeringen for at forringe kommunens integrationsindsats.

-

Undervisningsminister Ulla Tørnæs(V) vil ikke give Odense Kommune dispensation til at oprette heldagsskoler i Vollsmose, som et forsøg på at forbedre integrationen. Odense Kommune er meget skuffet over afslaget og beskylder regeringen for at forringe kommunens integrationsindsats.

Odense Kommune havde søgt om dispensation til at oprette heldagsskole i Vollsmose. Formålet med forsøgsordningen skulle være at styrke integrationen af børnene.

Risiko for kriminalitet

I dag benytter kun 45 procent af eleverne i Vollsmose skolefritidsordningen mod 91 procent i hele kommunen. I følge Odense Kommune betyder den lave deltagelse i SFO`erne i Vollsmose, at børnene får tid til at færdes frit - og risikoen for at blive involveret i kriminalitet stiger.

Odense Kommune ville derfor gennem et 3-årigt forsøg kombinere SFO og skole til en obligatorisk skoledag fra 8 til 16.

Men Undervisningsministeriet har nu givet Odense Kommune et klart afslag. Ministeren begrunder blandt andet afslaget med, at det vil kræve en lovændring, hvis skolefritidsordningen skal gøres obligatorisk.

Regeringen taler med to tunger

I Odense Kommune er der stor skuffelse over afslaget.

- Det er meget uheldig, at Undervisningsministeren vælger at give et afslag på ansøgningen og dermed forringer kommunens handlemuligheder i forhold til at gøre en særlig indsats for en gruppe af børn, der har behov for hjælp, siger rådmand for børn- og ungeområdet, Søren Thorsager(S).

Han beskylder samtidig Regeringen for hykleri.

- Det virker som om Regeringen kun vil tale om at forbedre integrationen. Når det kommer til stykket og Regeringen skal give os muligheder for at forbedre integrationen af børn og unge, så afviser Regeringen dette, lyder det fra rådmanden.

Støtte fra V og K

Venstre, Konservative og SF støttede dispensationsansøgningen, og de borgerlige partier deler rådmandens skuffelse over afslaget fra Ulla Tørnæs.

I en fælles pressemeddelelse fra Venstre og Konservative stiller partierne sig undrende sig over for ministerens afslag.