Nej til internationalt ro-center i Odense Fjord

Odense Fjord ud for Stige Ø skal ikke huse store ro-konkurrencer, hvis det står til såvel miljøminister Connie Hedegaard som erhvervs- og økonomister Bendt Bendtsen.

-

Dobbelt nej til internationalt sø-sport-center i Odense Fjord.

Odense Fjord ud for Stige Ø skal ikke huse store ro-konkurrencer, hvis det står til såvel Miljøminister Connie Hedegaard som erhvervs- og økonomister Bendt Bendtsen.

Miljøministeren mener ikke, at rocenteret kan ligge i forbindelse med et fuglebeskyttelses-område. Og området kan ikke flyttes ifølge EU-lovgivning. Sådan som den selvejende institution Søsportscenteret Stige Ø har foreslået.

Flere andre faktorer - blandt andet uddybning af en sejlrende i fuglenes yngleområde, fik ministrene til at sige nej til ro-sport ved Stige Ø.

 To steder mødes beslutningen med tilfredshed, og det er hos Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. De to foreninger havde i fællesskab henvendt sig til miljøministeren og advaret mod konsekvens