Nej til rulleskøjter i Odense

Rulleskøjteløberne i Odense risikerer stadig bøder, hvis de løber på byens cykelstier. Kommunen vil alligevel ikke deltage i et forsøg, der skulle lovliggøre rulleskøjteløb på byens cykelstier.

Ingen forsøg med lovliggørelse af rulleskøjteløb

Rulleskøjteløberne i Odense risikerer stadig bøder, hvis de løber på byens cykelstier. Kommunen vil alligevel ikke deltage i et forsøg, der skulle lovliggøre rulleskøjteløb på byens cykelstier.

Odense kommune takker nej til en henvendelse fra Trafikministeriet om forsøgsvis at lovliggøre rulleskøjteløb på byens cykelstier.

Sammen med Færdselspolitiet og Fyns Amt er kommunen blevet enige om, at der i øjeblikket er trafikprojekter nok i Odense. Den fynske hovedstad er i forvejen udpeget til at være National Cykelby og derudover er der forsøg med hastighedszoner og trafikhandlingsplaner.

"Odense kører et stort cykelprojekt, hvor folk bliver opfordret til at cykle på arbejde. Derfor er der ikke også plads til rulleskøjterne", siger Gert Clausen fra Odense Politi.

Det er Folketinget, der har udarbejdet en lovforslag, der gør det muligt for kommunerne at starte forsøg, hvor rulleskøjteløberne må anvende cykelstierne. I behandlingen og debatten om lovforslaget har Odense kommune flere gange været nævnt som mulig forsøgsby. Men Odense overlader nu forsøgsordningen til Hillerød.

Afvisningen af forsøget betyder at rulleskøjteløberne fortsat er at betragte som fodgængere, og derfor skal opholde sig på fortorvet. Og den lov har Odense politi i sinde at efterleve.

"Det betyder, at vi vil uddele bøder til rulleskøjteløbere, hvis vi griber dem i at løbe på en cykelsti", siger Gert Clausen. En bøde vil koste minimum 500 kr.

"Det er ærgeligt og irriterende", siger formanden for Odense Rulleskøjteklub, Jan Bo Larsen.

Odense Rulleskøjteklub havde taget signalerne fra Odense kommune for gode varer, og var begyndt at undervise løberne i at køre på cykelstierne.

"Et halvt års arbejde med at undervise fynske løbere efter de nye færdselsregler er spildt. Jeg forudser, at skadestuerne får overarbejde, når alle de nye løbere skal ud på fortorvene til foråret", siger Jan Bo Larsen.

Odense Rulleskøjteklub havde også søgt Odense kommune om tilladelse til at bruge midtbyen til at rulle i een gang om ugen. Det vil kommunen heller ikke være med til. Børne- og ungeforvaltningen har sagt nej til en ansøgning fra Odense Rulleskøjteklub.