I det fynske folks tjeneste

Nervøsitet før fordeling af penge

Færre penge, fusioner eller genopretning af uretfærdigheder. De fynske museer holder vejret efter konference.

Fra starten blev der uddelt knus og hjertelige håndtryk blandt deltagerne på kulturministerens visionskonference på museumsområdet. For det er et særsyn, når stort set alle danske museumsledere mødes på samme sted. En slags fætter-kusinefest.

Både Erland Porsmose fra Østfyns Museer, Erik Kromann fra Marstal Søfartsmuseum, Torben Grøngaard Jeppesen fra Odense Bys Museer, Sarah Smed fra Svendborg Museum, Peer Henrik Hansen fra Langelands Museum og mange flere fra det fynske museumsmiljø havde torsdag taget turen til København.

Men bag de varme smil gemte sig også en stor nervøsitet, for selvom dagen i princippet handler om det positivt ladede ord 'visioner', skal man ikke tage fejl af, at der er kroner og øre på spil.

- Jeg håber på en mere gennemskuelig fordeling af pengene, for Fyn har længe været underprioriteret, siger Peer Henrik Hansen, der er museumsleder på Langelands Museum.

Læs også Nu begynder blodbadet: Museernes penge skal omfordeles

Kulturministeren nedsatte sidste sommer to visionsgrupper, der på konferencen fremlagde deres visioner for fremtidens museumsvæsen. Opgaven var bundet af, at der som udgangspunkt ikke tilføres flere penge til området, så statens museumstilskud på 430 millioner kroner skal forblive det samme.

I forslagene ligger blandt andet, at museerne skal betales for de opgaver, de udfører, og i Peer Henrik Hansens øjne kan det være gode toner for Langelands Museum.

- Vi har en stor opgaveportefølje med marinarkæologi udover den normale portefølje. Så på den måde har vi i dag ekstra opgaver, som vi ikke bliver belønnet for, siger han.

Omvendt vil udfaldet afhænge af de parametre, politikerne i sidste ende vælger at belønne. Og der har parametre som lokalt indbyggertal og besøgstal været nævnt.

- Som lille kommune ville vores nuværende tilskud nok ligge i den høje ende, men så ville det være mere interessant at se på besøgstal, hvor vi ligger godt, siger museumslederen fra Langeland. 

01:37 Luk video

Odense kridter banen op

Selvom der på de enkelte museer er frygt for at miste penge, er der også visse steder stor forventning om, at pengene skal fordeles på en ny måde. Både museumschefer og politikere efterlyser objektive kriterier, da det i dag er svært at gennemskue begrundelserne for de enkelte museumstilskud.

Som eksempel kan nævnes, at museerne i Aarhus Kommune modtager 67 millioner kroner, mens museerne i Odense Kommune modtager syv millioner kroner. 

Museerne i Odense Kommune var repræsenteret på konferencen med en hel delegation bestående af museumscheferne fra Brandts og Odense Bys Museer, flankeret af kultur- og fritidschef Martin Petersen og by- og kulturrådmand Jane Jegind.

Da konferencens mikrofon blev åbnet for reaktioner fra salen, meldte Jane Jegind sig straks med det første indlæg for at præge debatten om retfærdighed.

- Der er i dag en skævdeling mellem landsdelene, hvor især Odense og Aalborg er nødt til at spæde meget til museerne.

Odense Kommune er en af de kommuner, der giver store bidrag til de lokale museer, og Jane Jegind er stærk fortaler for, at en kommende finansieringsmodel tager hensyn til det. Jo flere penge, hjemkommunen giver til et museum, jo flere penge skal det udløse fra staten.

- Der bør være en sammenhæng, hvor de kommuner, der investerer meget, også bliver belønnet, siger Jane Jegind.

Hvis ikke systemet kan forklares, så man forstår hvorfor tingene er, som de er, så mister man den folkelige opbakning til kulturinstitutionerne

Mette Bock, kulturminister (LA)

Og netop den kobling mellem stat og kommune, kredsede kultuminister Mette Bock (LA) flere gange positivt om i sit oplæg.

- Den finansiering giver en enorm dynamik, som museer i andre lande misunder os, lød det fra Mette Bock.

Desuden lagde hun vægt på, at en fremtidig tilskudsstruktur skal være forståelig og have sammenhæng med de opgaver, man udfører som museum.

- Hvis ikke systemet kan forklares, så man forstår hvorfor tingene er, som de er, så mister man den folkelige opbakning til kulturinstitutionerne, sagde Mette Bock.

Pointer, som passer lige ned i Odense Kommunes ønsker til en fremtidig struktur.

- Jeg oplevede, at hun var meget lydhør, siger Jane Jegind efter at have hørt ministerens oplæg.

01:51 Luk video

Radikale idéer

Christian Nissen, der er bagmand bag én af visionsrapporterne, er stærk fortaler for at museerne skal frigøres fra staten.

- I holder allesammen fast i staten som en pat, I hænger i. Det giver ikke mening, at se staten som en drivkraft, sagde Nissen i en kommentar under debatten.

Flere museumsfolk reagerede dog negativt på dén tanke med henvisning til, at man så i stedet skulle oprette andre regionale eller kommunale museumsstyrelser.

Snakken gik livligt i konferencens pauser, hvor museumsledere diskuterede fordele og ulemper. 

Flere medlemmer af Folketingets kulturudvalg var også til stede, og det er nu op til dem i de kommende måneder at finde en holdbar løsning for museerne i Danmark.