Niels Helveg Petersen

-

-


Navn: Niels Helveg PetersenParti: Det Radikale VenstreBopæl: Drosselvej 72, 2000 FrederiksbergOpstillingskreds: MiddelfartTillidsposter: Medlem af Folketinget siden 1966(med få afbrydelser). Tidl. Økonomi- og UdenrigsministerAntal stemmer FV2001: 4.900Kontakt: rvnihe@ft.dk Personlig hjemmeside: http://www.drv.dk/helveg/

 

Video

Niels Helveg Petersens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi jeg er en erfaren landspolitiker, der arbejder for at Danmark i sin udenrigspolitik skal være stærkt engageret i  FN,  være helt og fuldt med i EU  uden forbehold  og genskabe  en ambitiøs u-landspolitik .

Hvad er dine fynske mærkesager?
At TV 2 blev placeret på Fyn var i høj grad min fortjeneste. Aktuelt arbejder jeg for at skabe interessante nye forskningsstillinger og arbejdspladser på Fyn i kraft af mit medlemsskab af flere bestyrelser i biotekindustrien.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Det skal først og fremmst ske ved at trække forsknings- og videnstunge virksomheder til Fyn bl.a. ved at udvikle samarbejdet mellem Syddansk Universitet og private virksomheder. Jeg er personligt tæt på dette arbejde.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Det er i første række et ansvar for de fynske kommuner, og ikke mindst for Odense Kommune, der er hjemsted for nogle af de største og vanskeligste integrationsproblemer.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Med den nuværende teknologi er der af hensyn til miljøet  ikke plads til flere svinefarme. Fyn har sin rigelige andel.  Billedet kan ændre sig, hvis der sker teknologiske fremskridt med behandling af gylle og lugtgener.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg synes  det er meningsløst at placere hovedsædet for den nye syddanske region i Vejle frem for Odense. Fynske folketingspolitikere fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti sov i timen, da det blev besluttet at placere hovedsædet i Vejle. Odense er den naturlige placering.
Derudover frygter jeg at flytningen af miljøsager fra Fyns Amt til kommunerne vil svække miljøpolitikken og at ændringer på det sociale område vil skabe store problemer på handikapområdet.