NOAH klager over udledning af kølevand

Miljøorganisationen NOAH klager nu til Miljøstyrelsen over, at Fyns Amt har givet Fynsværket tilladelse til at udlede kølevand i Odense Fjord. Miljøorganisationen er stærkt utilfreds med, at Fynsværket slipper for at bygge et køletårn til 70 mio. kr.

-

Miljøorganisationen NOAH klager nu til Miljøstyrelsen over, at Fyns Amt har givet Fynsværket tilladelse til at udlede kølevand i Odense Fjord. Miljøorganisationen er stærkt utilfreds med, at Fynsværket slipper for at bygge et køletårn til 70 mio. kr.


Den 10 år gamle sag om det miljøskadelige kølevand fra Fynsværket ser ud til at fortsætte. Miljøorganisationen NOAH vil i hvert fald ikke uden protester acceptere den løsning som amtet har besluttet.


Omlægning af Odense Å
I starten af februar godkendte Fyns Amtsråd, at Fynsværket ikke behøver at bygge et køletårn, der kan afkøle værkets kølevand før det bliver ledt ud i Odense Fjord.


I stedet gav amtsrådet tilladelse til, at Fynsværket omlægger et stykke af Odense Å, så det varme kølevand ikke bliver ledt direkte ud i Odense Å, men i stedet løber sammen med vandet fra åen længere ude i fjorden. Denne løsning koster kun 10-15 mio. kr.


Dermed håbede Fyns Amt at afslutte den 10 år gamle sag om Fynsværkets udledning af kølevand i Odense Fjord. Men miljøorganisationen NOAH, der har fulgt sagen tæt og flere gange klaget over amtets dispensationer til Fynsværket, er ikke tilfreds med Fyns Amts afgørelse.


Udsættelse af løsning
Organisationen har besluttet at klage over amtets afgørelse. NOAH mener ikke, at Fyns Amt lever op til sin egen forvaltnings indstilling, der anbefaler etablering af et køletårn, der kan afkøle vandet, før det bliver ledt ud i fjorden. NOAH mener heller ikke, at amtets løsning vil løse kølevandets uheldige indvirkning på miljøet i Fjorden.


NOAH anklager samtidig Fyns Amt for at udsætte en løsning af miljøproblemerne med kølevandet. Sagen har i forvejen kørt 10 år, og etableringen af et parallelt vandløb med Odense Å vil tage yderligere 2-3 år, vurderer NOAH.