I det fynske folks tjeneste

Nødløsning på motorvejen

Fynske folketingspolitikere slår til lyd for at bruge nødsporet på den fynske motorvej som et tredje spor, indtil man finder penge til et regulært tredje spor.

Pengekassen er tom, og der kan gå mange år, før udvidelsen af motorvejen over Fyn er en realitet.

Inden da bør transportministeren undersøge, om nødsporet i et eller andet omfang kan tages i brug som et tredje motorvejsspor.

Det mener flere fynskvalgte folketingspolitikere, skriver Fyens Stiftstidende.

- Men det er vigtigt, at en inddragelse af nødsporet sker på en forsvarlig måde, og det ikke bremser for en permanentudvidelse af motorvejen, siger Lars Chr. Lilleholt (V), medlemaf Transportudvalget.

Den er de fynskvalgte folketingsmedlemmer Camilla Hersom (R)og Anne Baastrup (SF) med på.

- Vi skal være åbne overfor forskellige muligheder, men jeg tror på, at en udvidelse af motorvejen er et af de første trafikprojekter, der bliver gennemført, fordi det samfundsøkonomisk er en god investering.

Men inden da kan ses på alternativer, siger Camilla Hersom.

Minister positiv

Tidligere har partifællen Jane Heitmann (V) bragt forslaget frem, men det blev dengang afvist af transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Han henviste til, at han ville afvente et forsøg på Hillerødmotorvejen.

Nu har ministeren imidlertid stillet sig meget positiv overfor i myldretiden permanent at inddrage nødsporet på en sekskilometer lang strækning på den hårdt belastede Køge Bugt-motorvej.

En sådan model har Vejdirektoratet anbefalet.

Det får Jane Heitmann til at gentage sin opfordring om at se påmuligheden for at inddrage nødsporet på den fynske motorvej.

Opbakning fra kolleger

Den er de fynskvalgte folketingsmedlemmer Camilla Hersom (R)og Anne Baa-strup (SF) med på.

- Vi skal være åbne overfor forskellige muligheder, men jeg tror på, at en udvidelse af motorvejen er et af de første trafikprojekter, der bliver gennemført, fordi det samfundsøkonomisk er en god investering.

Men inden da kan ses på alternativer, siger Camilla Hersom