Nørdet superudstyr til nyt forskningscenter

Onsdag åbner Villum Center for Bioanalytical Sciences på SDU - et nyt forskningscenter, der bugner af topmoderne udstyr.

- Man kan køre i Skoda, og man kan køre i Ferrari. Vi kører i Ferrari, fastslår centerleder og professor Ole Nørregaard Jensen, der også er leder af Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet.

Udstyr i topklasse

Centret har fået en bevilling på 60 millioner kroner, der er blevet brugt på bioanalytisk teknologi, instrumenter og computerkraft, der på sigt skal være med til at skabe nye, biologiske opdagelser. Præcis som SDU-forskning har bragt forskerne på sporet af årsagerne til skitzofreni.

- Jo flere detaljer og mekanismer, vi kender, jo bedre bliver vores forståelse af de processer, der gør mennesker syge - og raske. Hvis vi eksempelvis kan finde det eller de proteiner, der koder for en bestemt sygdom, kan vi måske også bearbejde proteinerne og dermed helbrede sygdomme, forklarer Ole Nørregaard Jensen.

De mange penge til centret kommer fra Villum Fonden - der altså også har givet navn til det nye center.