I det fynske folks tjeneste

Nordfyn frikendt for unfair konkurrence

Nordfyns Kommune pure frikendt i sagen om forpagtningen af restaurant Gasten i Bogense.

Sagen blev rejst i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december af Danmarks Restauranter & Cafeer.

De mente at forpagteren af Gasten på Bogense Havn har fået alt for lempelige vilkår - blandt andet en lav husleje - til skade for de andre restauranter i Bogense.

Mistanken blev bestyrket af, at Nordfyns Kommune ikke ville oplyse, hvilke vilkår, Gasten er udlejet på.

Men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået alle oplysninger og mener ikke, der er noget at komme efter.

- På baggrund af de nu foreliggende oplysninger er det styrelsens opfattelse, at yderligere undersøgelser af sagen ikke kan forventes at føre til afdækning af forhold, som kan forfølges efter konkurrenceloven, og styrelsen vil derfor ikke foretage sig videre i sagen, hedder det i et brev fra styrelsen til Nordfyns Kommune.

Styrelsen slår fast, at huslejen er på niveau med markedsprisen.

Ifølge loven kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser ikke indklages til Konkurrenceankenævnet.