I det fynske folks tjeneste

Nu bliver du sikret hurtig plan ved akut-behandling

Patienter på akutmodtagelsen i Region Syddanmark, skal have en behandlingsplan indenfor fire timer. Det er et af målene for den nye sundhedsplan for Region Syddanmark.

Patienter på akutmodtagelsen i Region Syddanmark, skal have en behandlingsplan indenfor fire timer. Det er et af målene for den nye sundhedsplan for Region Syddanmark.

Processerne skal speedes op og patienterne skal ikke vente længe.

- Tanken med de nye akutmodtagelser på de store sygehuse er netop at speede processerne op. Akutte patienter skal ikke vente. De skal hurtigt have en diagnose, så de kan komme i gang med en behandling, siger venstres regionsrådsformand Carl Holst.

En ny sundhedsplan

Det er et af de mål som regionsrådet i går vedtog i forbindelse med Region Syddanmarks nye sundhedsplan. Det betyder at akutpatienter i blandt andet Odense og Svenborg skal have lagt et behandlingsforløb inden fire timer efter de er blevet indlagt.

Med de nye tiltag i sundhedsplanen håber regionsrådet at forkorte indlæggelserne og udskrive 70 procent af patienterne direkte fra den akutte modtagelse. Dermed er der kun 30 procent af patienterne, der skal indlægges på specialafdelinger. Dette vil give mere plads på specialafdelingerne til de patienter, der virkelig har brug for det.

- Nogle kommuner har udtrykt bekymring for om hurtig behandling og udskrivning kommer til at belaste den kommunale hjemmehjælp. Den frygt, mener jeg dog, er ubegrundet. Erfaringen viser, at jo tidligere en patient bliver udredt og kommer i behandling, jo hurtigere kommer patienten sig også oven på indlæggelsen - og det mindsker risikoen for genindlæggelse, siger Carl Holst.

Sundhedsplanen er et af de redskaber, som Region Syddanmark bruger til at tænke på tværs af hele sundhedsvæsnet.

Den indeholder 23 punkter, og skal blandt andet skabe sammenhæng imellem de praktiserende læger, sygehusene og de sundhedsopgaver som kommunerne har.