Nu får Odense Kommune dommen: Er Tinderbox-støtte overhovedet lovlig?

Statsforvaltningen har afgørelse lige på trapperne. 1. november har kommunen støttet Tinderbox med 18 millioner kroner.

Må Odense Kommune godt støtte Tinderbox med 23,4 millioner kroner frem til 2019?

Ja, mener Odense Kommune.

Men mener Statsforvaltningen det samme?

Det har Statsforvaltningens tilsyn med kommuner brugt tiden siden januar 2015 til at finde ud af.

Men nu kommer afgørelsen.

- Vi vil afgive en udtalelse inden for én til to uger, siger kontorchef Hanne Villumsen fra Statsforvaltningen til TV 2/Fyn.

Hun fortæller, at der er flere årsager til, at sagen er trukket ud.

-  Vi har ud over henvendelsen fra Odense Kommune modtaget henvendelser fra borgere om sagen. Vi har til brug for sagen indhentet supplerende oplysninger fra Odense Kommune, som vi modtog i august 2015 , ligesom det også har været nødvendigt at inddrage Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om forskellige spørgsmål. Vi kan endvidere oplyse, at der er tale om en kompleks sag, som giver anledning til principielle overvejelser, siger Hanne Villumsen.

Hun oplyser desuden, at Statsforvaltningen har et højt – og stigende – antal sager til behandling i det kommunale tilsyn, herunder sager, som ifølge lovgivningen skal have en særligt høj prioritering.

- Det indebærer, at sagsbehandlingstiden i en række sager kan blive relativt høj. Det er imidlertid afgørende, at sagerne i det kommunale tilsyn undergives en grundig behandling, og dette kan tage tid, siger hun.

Som TV 2/Fyn tidligere har oplyst, har Tinderbox været afhængig af tilskuddet fra Odense Kommune.

I 2015 gav Tinderbox-koncerten et underskud på 31 millioner kroner, og kommunen måtte ekstraordinært fremskynde et tilskud på 5,2 millioner kroner for at holde en konkurs fra døren.

Ifølge arrangørerne forventes der et stort millionoverskud fra koncerten i 2016, men ifølge udviklingsdirtektør Ronnie Hansen fra Odense & Co. er det ikke nok til at dække underskuddet fra 2015.

Derfor udbetales der yderligere 3,5 millioner kroner til folkene bag Tinderbox den 1. november.

Hverken arrangørerne eller Ronnie Hansen vil fortælle noget om overskuddets forventede størrelse.

I alt har Odense Kommune pr. 1. november udbetalt cirka 18 millioner kroner til Tinderbox.

Som nævnt mener Odense Kommune, at tilskuddet, der dels er et sponsorrat og dels et tilskud til startomkostninger, er lovligt.

Professor Michael Steinicke fra Aarhus Universitet og EU-jura-ekspert Peter Vesterdorff har derimod udtalt, at kommunens tilskud kan være i strid med EU's udbudsregler, hvis kommunen ikke har givet tilbuddet til andre koncertarrangører også.