Nu har vi rundet en halv million fynboer: Dyk ned i tallene for dit område

501.227 mennesker bor nu på Fyn. Det er det højeste antal nogensinde og første gang, at tallet runder den halve million. Antallet af unge fynboer svinder, men en ny tendens viser, at flere kommer til øen fra både udlandet og resten af landet.

På ti år er befolkningen på Fyn og øerne steget fra 485.236 til 501.227. Dermed er der 15.991 flere fynboer i år end for ti år siden. Det svarer til en stigning på 3,3 procent, og det er første gang nogensinde, at befolkningstallet på Fyn runder den halve million. 

Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der opgør befolkningstallene den første dag i hvert kvartal.

quote Tallene viser, at der et sket en stigning i både indvandringen og tilflytningen til Fyn især de seneste år

Henrik Toft Jensen, lektor emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Det stigende befolkningstal hænger dog ikke sammen med, at der bliver født flere børn på Fyn.

- Der er tre faktorer, der afgør befolkningsudviklingen, og det er forskellen på antallet af fødte og døde (fødselsoverskud), flyttemønstret og indvandringen fra udlandet. Og tallene viser, at der er et sket en stigning i både indvandringen og tilflytningen til Fyn især de seneste år, siger Henrik Toft Jensen, der er lektor emeritus på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitetscenter.

I tredje kvartal i år er der på hele Fyn et fødselsoverskud på minus 51 mennesker. Det betyder, at antallet af døde er 51 højere end antallet af nyfødte på Fyn. Til gengæld er forskellen mellem fraflyttede og tilflyttede i samme periode steget med 498, mens antallet af indvandrere samlet set er opgjort til et plus på 1.139.

Størst stigning i Odense

Indvandringen til Fyn er især sket til Odense, hvor tallet i tredje kvartal er 777, mens det er langt mindre i de ni andre fynske kommuner. Odense er også den kommune, der har den højeste nettotilflytning, og den eneste kommune, hvor der i stort antal bliver født flere end der dør.

- Det hænger sammen med, at der er mange unge og studerende i Odense. I andre fynske kommuner er befolkningen generelt noget ældre, og det kan man aflæse direkte i tallet for fødselsoverskud, siger Henrik Toft Jensen.

Det betyder også, at Odense er den kommune, hvor befolkningstallet er steget mest de seneste ti år. I fjerde kvartal i år bor der 205.905 personer i Odense, hvilket er 7,58 procent flere end for ti år siden. Antallet af mennesker er dog også steget pænt i Middelfart, der nu har 39.520 indbyggere, hvilket er 5,23 procent mere end for ti år siden.

Men tallene for 2021 tyder dog også på, at befolkningens flyttemønster er ved at ændre sig, hvilket også er én af forklaringerne på, at befolkningen på Fyn vokser. I seks fynske kommuner er nettotilflytningen positiv i tredje kvartal 2021.

- De nyeste tal bekræfter, at nettotilflytningen til København er stagneret, og at børnefamilier i søger væk fra København. Vi kan også se, at aldersgrupperne under ti år, og dem mellem 30 og 40 år – altså typisk børnefamilierne - stiger flere steder på Fyn. Det betyder, at især Odense, men også andre fynske kommuner får gavn af de ændrede flyttemønstre i landet, siger lektoren fra RUC.

Øernes befolkninger skrumper

Men der er stadig store forskelle på befolkningsudviklingen i de fynske kommuner.

For otte andre kommuner på Fyn er der enten tale om mindre stigninger eller store fald. Især på Ærø er befolkningen skrumpet siden 2011. 6.012 mennesker bor i dag på øen mod 6.650 for ti år siden. Det svarer til et fald på 9,59 procent, hvilket er det største fald på Fyn. Samme tendens ses på Langeland, hvor befolkningstallet er faldet med 6,25 procent i forhold til 2011.

- Det er jo en generel tendens, man har set de seneste mange år og det gælder for hele landet. Ydrekommunerne er blevet affolket, fordi befolkningen søger mod de større byer, siger Henrik Toft Jensen.

Mange flere ældre overalt

Samtidig er der i de fynske kommuner forskel på alderssammensætningen. Over en tiårig periode falder antallet af børn og unge under 20 år i alle fynske kommuner, mens der i alle kommuner bliver flere mennesker over 70 år.

På Langeland er andelen af indbyggere i alle aldersgrupper under 60 år faldende, mens der bliver markant flere af dem over 60 år.

Antallet af fynboer, der er over 100 år, er også stigende. For ti år siden var der 101 personer over 100 år, mens der i år er 132 mennesker på Fyn, der har levet i mere end 100 år.