I det fynske folks tjeneste

Nu kan prisen på fynske færgebilletter også sænkes i sommerferien

Regeringen justerer tilskudsordning, så nogle fynske kommuner kan sænke færgetakster i skolers sommerferie.

18 kommuner kan til næste år vælge at sætte prisen på færgebilletter ned i skolernes sommerferie. Heriblandt er der nogle færger i det sydfynske.  Foto: Jonas Mattsson

18 kommuner kan til næste år vælge at sætte prisen på færgebilletter ned i skolernes sommerferie. Heriblandt er der nogle færger i det sydfynske. 

Det er resultatet af en justering af de to tilskudsordninger, der giver kommuner mulighed for at sætte færgetaksterne ned for gods og passagerer til en række øer.

Efter ønske fra nogle øer og flere af Folketingets partier giver vi kommuner med småøer lov til selv at bestemme, hvornår de vil sætte priserne for passagerer ned.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), økonomi- og indenrigsminister

- Efter ønske fra nogle øer og flere af Folketingets partier giver vi kommuner med småøer lov til selv at bestemme, hvornår de vil sætte priserne for passagerer ned.

- Det kan nu også være i sommerferien, hvis lokale behov taler for det, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en pressemeddelelse.

Efter de nuværende regler har det ikke været muligt at sænke færgetaksterne i skolernes sommerferie.

Men justeringen afsætter yderligere 5,2 millioner kroner om året, og det gør det muligt at udvide ordningen.

Det virker

Tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne virker efter hensigten, konkluderer ministeren.

- Vores evaluering af tilskudsordningerne har vist, at de virker godt og efter hensigten. De lave priser er med til at understøtte vækst og udvikling på øerne, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Ud over ekstra tilskud til takstnedsættelse vil regeringen og aftalepartierne også støtte udviklingen af en såkaldt afløserfærge.

Det er en slags erstatningsfærge, som skal kunne indsættes, hvis færgerne i de 18 kommuner for eksempel går i stykker eller skal i dok.

- En stabil færgedrift er nødvendig for bosætningen, erhvervslivet og turismen på øerne. Dét kan en afløserfærge være med til at sikre. Samtidig kan det give stordriftsfordele, når kommunerne går sammen om en fælles færge, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, sagde torsdag, at man går til finanslovsforhandlinger med regeringen netop med den ambition at udvide ordningen med billigere færgebilletter.

Du kan se hvilke færger det drejer sig om på Fyn her.