I det fynske folks tjeneste

Nu set det lysere ud for grøntsagsavlerne

Nu ser det tilsyneladende lidt lysere ud for de danske grøntsagsavlere, hvis omsætning blev ramt, da VTEC-bakterien fik forbrugerne til at holde igen med at købe agurker og andre produkter.

Efter et møde i FødevareErhverv siger fødevareminister Henrik Høegh (V) til Ritzau, at der nu bliver mulighed for at få erstatning, dels gennem EU's støtteordning, dels med midler fra den danske regering.
- Med virkning fra den 14. juni kan danske avlere søge støtte fra EU's særlige pulje på linje med deres kolleger i andre EU-lande, beretter ministeren.

Det ligger fortsat fast, at der ikke kan ydes kompensation med udgangspunkt i et pristab.
- Vi taler eksempelvis om et parti salat, som det ikke kan betale sig at høste, og som producenten derfor pløjer ned i sin jord. Men også når det drejer sig om de øvrige grøntsager, skal Plantedirektoratet aflægge besøg hos hver enkelt avler, tilføjer Henrik Høegh.

Det sker blandt andet for at kontrollere, at det er sunde og friske varer, avleren har været nødt til at destruere.
- Når det er på plads, skal omfanget af tabet kunne kortlægges. Først i juli vil vi formentlig have et overblik over, hvor meget det drejer sig om.

I modsætning til producenterne i andre lande kan danske avlere derimod ikke få kompensation for det tab, der ligger i perioden fra 26. maj til 14. juni.
- Det skyldes, at vi ikke kan fremvise nogen dokumentation, da vi i modsætning til andre lande ikke har tradition for at destruere fødevarer, siger Henrik Høegh.