Nu skal Pyrosan undersøges

Den omstridte virksomhed Pyrosan i Nørre Aaby skal nu tjekkes efter i sømmene. Naboer til virksomheden har længe været utilfredse med den røg, som vælter ud fra fabrikken og ind i deres hjem. På et møde i teknik- og miljøudvalget onsdag aften blev det endeligt besluttet at sætte tilbundsgående undersøgelser i gang.

-

Den omstridte virksomhed Pyrosan i Nørre Aaby skal nu tjekkes efter i sømmene. Naboer til virksomheden har længe været utilfredse med den røg, som vælter ud fra fabrikken og ind i deres hjem. På et ekstra-ordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag aften blev det endeligt besluttet at sætte tilbundsgående undersøgelser i gang.


\"Der er en masse uklarheder, der skal undersøges omkring Pyrosan. Nu må vi finde ud af, om der er giftige stoffer i røgen - og hvis der er det, kan vi lukke fabrikken, eller i hvert fald få den flyttet,\" siger Villy Andersen (T), der er formand for teknik- og miljøudvalget.


Undersøgelserne skal foretages både når virksomheden, der forbrænder rester af lak og maling, kører på højt og lavt blus. Der har nemlig været spekulationer omkring, hvorvidt direktøren har tilbageholdt oplysninger, da virksomheden skulle godkendes.


\"Det er ikke korrekt. Kommunen har lige fra starten haft adgang til alle oplysninger om virksomheden. Jeg har ikke skjult noget,\" siger Dennis Hansen, der er direktør for Pyrosan. Han er samtidig glad for, at udvalget nu sætter undersøgelserne i gang.


\"De vil helt sikkert falde ud til min fordel, og det kan så måske være med til rense mit navn,\" siger han.