Ny affaldsordning i Odense

Nærmiljøstationerne forsvinder fra det odenseanske bybillede. I stedet indsamles papir direkte fra de enkelte husstande, og ny containere til flasker stilles op. Samtidig indføres en ringeordning for storskrald.

-

Nærmiljøstationerne forsvinder fra det odenseanske bybillede. I stedet indsamles papir direkte fra de enkelte husstande, og ny containere til flasker stilles op. Samtidig indføres en ringeordning for storskrald.

Miljøstationer nedslidt
De velkendte nærmiljøstationer er ved at være slidt ned, og Odense Kommune står overfor at skulle investere i nye containere eller at lave systemet om.

Efter forskellige forsøgsprojekter besluttede Odense Kommunes Miljø- og Teknikudvalg tirsdag at gennemføre en række ændringer.

Mere papir
Det viser sig, at det betaler sig at indsamle papir hos de enkelte husstande en gang om måneden.

Et forsøg med knap 2400 husstande i Villestofte/Korup viste, at der blev samlet 23 % mere papir, end med den nuværende ordning.

Det betyder, at hver husstand skal have en ekstra skraldespand til papir. Den bliver grøn med gråt låg.

Ordningen gælder dog ikke pap, som fremover skal afleveres på genbrugsstationerne.

Stadig glascontainere
Odense Renovationsselskab mener derimod ikke, det betaler sig at indføre husstandsindsamling af glas og flasker.

Med den nuværende ordning er målet for affaldsplanen nemlig nået. Derfor vil der også fremover blive stillet containere op til glas og flasker; men de bliver færre, større og anbringes på steder, hvor folk kommer. F.eks. ved supermarkeder og sportsforeninger.

Det bliver runde flaskebobler, som er mere holdbare, og de indrettes, så det er muligt at smide flasker i fra en kørestol.

Ring storskraldet væk
Renovationsselskabet har også kørt et forsøg med at hente storskrald hos 1100 husstande i Åløkkekvarteret. Storskrald vil sige: cykler, barnevogne, plæneklippere, komfurer, ovne og vaskemaskiner, brændbart storskrald som f.eks. møbler, madrasser og tæpper og visse former for haveaffald.

Resultatet var, at der kun blev indsamlet begrænsede mængder storskrald; men folk var glade for ordningen. Derfor mener selskabet, at der er basis for en ordning, hvor folk kan ringe efter skraldevognen to gange om året, når de har affald nok.

Økonomien balancerer
Selvom de nye ordninger kræver investeringer i ny affaldsspande og glascontainere, mener Renovationsselskabet, at økonomien kommer til at hænge sammen.

Når der indsamles mere papir, stiger indtægterne ved salg af papiret til genbrug og der bliver mindre udgifter til forbrænding, ligesom miljøstationerne sparer.

Indkøb af nye glascontainere går lige op med, at der alligevel skulle indkøbes ny containere, fordi de gamle er nedslidt. Når der bliver færre og større containere, kan der til gengæld spares på driften.

Husstandsindsamling af storskrald finansieres ved, at det affald ikke længere skal igennem nærgenbrugsstationerne.

Den samlede merudgift ved det ny affaldssystem bliver 1,7 mio. kr., svarende til en stigning i renovationspriserne på 1,4 %. Odense Renovationsselskab A/S mener dog at en del af denne stigning kan hentes hjem ved yderligere effektiviseringer.

Den ny ordning ventes gennemført i løbet af de næste to år.