I det fynske folks tjeneste

Ny algeart truer havmiljøet

Algen Chattonella grumser vandet til i Kattegat og vestlige Østersø i større udbredelse end nogen sinde.

01:52

1 af 2

En nytilkommen algeart, Chattonella, myldrer i større mængder og større omfang end nogensinde i Kattegat og den Vestlige Østersø. Biologer frygter, at den kan komme ti at gribe skadeligt ind i fiskelivet og i resten af økosystemet.

- Hvis den bliver ved med at brede sig, så kan det få alvorlige konsekvenser for havets fødekæde, siger seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser Peter Henriksen.

Chattonella dukkede op i Danmark og Norge for første gang i 1998. Siden har den lille alge på en brøkdel af en millimeter slået fisk ihjel i havdambrug i Norge ved at gå i gællerne på dem.

I Danmark er der fundet nogle døde hornfisk og havørreder i kølvandet på opblomstringerne i det tidlige forår.

I disse dage farver algen vandet brunt og grumset især fra Grenaa og sydpå til Flensborg samt omkring Fyn på dybder ned til 10-15 meter, oplyser biolog Per Andersen fra konsulentfirmaet Orbicon, der overvåger algen for dambrugere og skaldyrfiskere.

Nu om dage har myndighederne ikke bevillinger til at sætte ekstraordinære undersøgelser og overvågning i gang, når sådan noget pludseligt sker.

Algen ser ikke ud til at gøre skade på muslinger og østers. Men de to biologer frygter blandt andet, at algen kan forpurre flere fiskearters forårsgydning og tynde ud i hele fødekæden.

Der er ingen eksempler på, at vinterbadere har taget skade af algegiften.