Ny anbringelse af psykisk syge kriminelle

Region Syddanmark vil undersøge om det er muligt at få varetægtsfængslede psykisk syge kriminelle anbragt i tomme celler for eksempel i Statsfængslet i Nyborg.

Der mangler pladser på de retspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Samtidig er der tomme plader i fængslerne.

Derfor vil Region Syddanmark nu undersøge muligheden for at anbringe varetægtsfængslede psykisk syge kriminelle i de almindelige fængsler.

Sagen er blevet aktuel efter at en 31-årig mand - som politiet betegner som farlig - i weekenden flygtede fra den lukkede psykiatriske afdeling i Vejle.

Ziad Mohamad El Kassem er sigtet for at stå bag et brandattentat i Odense.

Farlige fanger er normalt indsat på den nye - og noget mere flugtsikre Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart.

Men selv om afdelingen for få år siden blev udbygget til at kunne rumme 70 personer, er der ikke plads.

Derfor vil Region Syddanmark nu se på om de såkaldte varetægtssurrogerede patienter kan anbringes i tomme celler i almindelige fængsler.