I det fynske folks tjeneste

Ny bombe under Regionen: Lækkede oplysinger om 2000 cancerpatienter

Fra 2004-2008 var det muligt at finde stærkt fortrolige oplysninger om 2000 lungecancerpatienter på internettet.

På hjemmesiden lungecancer.dk under Region Syddanmark var der offentliggjort en Powerpoint-præsentation med oplysninger om lungekapacitet og personnumre på 2000 patienter.

De fortrolige oplysninger var skjult bag en kurve, men det var altså ganske enkelt at grave helbredsoplysningerne frem fra de bagvedliggende data.

PowerPoint-præsentationen blev offentliggjort efter Dansk Lunge Cancers årsmøde i 2004.

Datatilsynet blev opmærksom på sagen i august 2008, og herefter blev præsentationen slettet fra nettet. Datatilsynet skriver i redegørelsen fra 15. oktober 2009, at det passerede er "meget beklageligt."

Herefter lovede Region Syddanmark at stramme op på reglerne:

"Region Syddanmark vil ved hjælp af regionens intranet oplyse om og indskærpede gældende retningslinjer over for medarbejderne. Region Syddanmark vil således ved indskærpelse af ovennævnte retningslinjer tage de nødvendige forholdsregler til sikring af, at der ikke fremtidigt sker uberettiget offentliggørelse af personoplysninger. Datatilsynet har desuden forespurgt Region Syddanmark, om regionen vil foretage en gennemgang af samtlige internetsider, som regionen er ansvarlig for med henblik på at sikre, at personoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Region Syddanmark har dertil svaret, at regionen har sørget for, at alle, der er ansvarlige for de omhandlede hjemmesider, er blevet gjort bekendt med de gældende retningslinjer og henvendelsen fra Datatilsynet. Region Syddanmark finder herefter, at der er skabt sikkerhed for, at der ikke længere bør kunne opstå en lignende situation."

Rystet over sløseri med persondata

Det konservative regionsrådsmedlem Lasse Krull er rystet over den lemfældige omgang med cancerpatienternes personfølsomme oplysninger:

- Det er ikke noget, jeg har hørt om før eller er blevet orienteret om før. Det er også før jeg selv har haft sæde i regionsrådet, men  det vigtigste er jo, at det her er fuldstændig uacceptabelt, og det tyder jo på, at regionen ikke har helt styr på, hvordan man skal håndtere personfølsomme oplysninger, som jo er rigtig vigtigt. Især når man har patienter og syge menesker at gøre, som jo selvfølgelig ikke vil have deres data ligge rundt omkring på internettet og flyde.

I weekenden havnede personfølsomme oplysninger fra 69 mennesker igen på nettet, og nu skal der ryddes op, mener Lasse Krull.

- Vi bliver nødt til at have en fuldstændig redegørelse for forløbet. Siden regionsdannelsen. Hvilke sager har der været i forhold til regionens håndtering af personfølsomme oplysninger, og hvordan er de blevet håndteret ledelsesmæssigt i regionen. Hvordan har man fulgt op, og hvilke retningslinjer er blevet ændret. Det forekommer jo meget besynderligt, at sådan nogle fejl kan blive ved med at ske, og det er jo nogle fejl som ikke må ske, fordi det kan have rigtig store konsekvenser fordem, det går ud over, siger Lasse Krull.

Er du en af de mange uheldige, så vil vi meget gerne høre fra dig på redaktionen@tv2fyn.dk.