I det fynske folks tjeneste

Ny drikkevands-pris på Fyn

Ny, fynsk pris skal sætte grundvand og drikkevandskvalitet på dagsordenen.

Prisen overrækkes 1. november til statsgeolog Richard Thomsen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der gennem et livslangt virke har arbejdet på at sikre grundvandet og medvirket til udvikling af nye metoder inden for grundvandsbeskyttelse. Prisen er på 60.000 kr.

Baggrunden for G.O. Andrups Grundvandspris, der blev indstiftet af Odense Vandselskab tidligere på året, er et ønske om at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet, så disse områder kan få mere plads i miljødebatten.

Pris opkaldt efter fynsk miljøforkæmper

Den nye grundvandspris er opkaldt efter Odense Vandselskabs tidligere direktør G.O. Andrup, der var en ivrig miljødebattør og stærk fortaler for grundvandsbeskyttelse.

Han advarede bl.a. sin samtid mod overgødskning og sprøjtegift, længe før man overhovedet undersøgte grundvandet for sprøjtemidler.