Ny ejer søges til Allerup Gamle Have

Allerup Gamle Have, der ejer af DGI Fyn, skal have ny ejer.

DGI Fyn er derfor gået i gang med at undersøge om haven kan overdrages til en anden almennyttig forening eller ved etablering af en ny selvejende institution.

Baggrunden er, at Allerup Gamle have gennem de senere år har fået færre funktioner og aktiviteter fra DGI Fyn.

- Som situationen er nu, har DGI Fyn ingen interesse i at forsætte som ejer af haven, siger Gitte Madsen, formand for DGI Fyn

Gitte Madsen, ønsker at finde en løsning i respekt for Allerup Gamle Haves historie og tradition.

Odense kommune har gennem de seneste år har investeret godt 2 millioner kroner i havens anlæg, så de i dag fremstår moderniserede.

DGI Fyn afholder i samarbejde med lokale foreninger informationsmøde 2. juni for alle interesserede om mulighederne for overdragelse af Allerup Gamle Have til en ny ejerkreds.