I det fynske folks tjeneste

Ny forbindelse fra Fyn til Tåsinge

Kandidat for socialdemokratiet i Svendborg-kredsen, Niels Chr. Nielsen vil arbejde for at der bygges en ny bro eller tunnel mellem Fyn og Tåsinge.

Den nuværende bro er overbelastet med trafik og det er ikke muligt at udvide den på grund af dens placering.

Derfor er det nødvendigt at finde en alternativ placering af en ny forbindelse.

Siden han fremsatte forslaget har Niels Chr. Nielsen modtaget mange positive tilkendegivelser, men også advarsler, fordi en eventuel ny forbindelse skal bygges i et habitatområde.

Niels Chr. Nielsen arbejder videre med projektet og mener især at en tunnelløsning bør undersøges nøje.

Han understreger at byggeriet skal ske med fuld hensyntagen til bolig- og naturområder.