Ny forening stiftet for en Als-Fyn bro

Arbejdet med at få en broforbindelse mellem Fyn og Als skal intensiveres. En ny forening er stiftet, for at arbejde for en fast forbindelse mellem de to Syddanske landsdele.

- Der har de seneste år været nogen tale om en bro mellem Als og Fyn, men vi synes, at der sker for lidt, og at vi skal markere vort ønske om denne faste forbindelse langt klarere end hidtil, fortæller den nyvalgte formand for foreningen, Mogens K. Nielsen i en pressemeddelelse.

Den nye forening hedder Foreningen Als-Fyn Broen. Mogens K. Nielsen mener, at foreningen selv må gå forrest i bestræbelserne for en fast forbindelse.

Det er vigtigt, at der lokalt arbejdes med projektet, ellers bliver det glemt.

Den nye forening fremhæver, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil binde Region Syddanmark bedre sammen erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, kulturelt og trafikmæssigt.

Upolitisk forening

Foreningen Als-Fyn Broen er en forening uafhængig af partipolitik og åben for alle, som støtter tanken om den faste forbindelse.

Kontingentet er kr. 100 pr. år, så alle har en mulighed for at være med til at bakke op om ideen.

Virksomheder kan også støtte foreningen ved at blive medlem. Kontingentet for virksomheder er fastsat til kr. 1.000 pr. år.

Foreningens bestyrelse består af:

Mogens K. Nielsen, bestyrelsesformand, Faaborg (formand)

Britta Schall Holberg, godsejer og tidligere minister, Ebberup

C. C. Nielsen, direktør, Odense

Dorthe Seeberg Haurum, ejendomsmægler, ingeniør, Sønderborg

Erling Lundsgaard, seniorkonsulent, Sønderborg

Henrik T. Nielsen, speciallæge i øjensygdomme, Sønderborg

Jens Møller, direktør, Faaborg

Ove Engstrøm, entreprenør, Svendborg

Petter Astrup, konsulent, Nordborg