I det fynske folks tjeneste

Ny formand for beredskabskommissionen for Beredskab Fyn

Borgmester Kenneth Muhs (V) fra Nyborg overlader pladsen som formand for beredskabskommissionen til Nordfyns borgmester Morten Andersen (V).

Foto: Ole Holbech / Arkiv

Beredskab Fyn blev skabt den 1. januar 2016 som et fællesejet kommunalt selskab ved en sammenlægning af redningsberedskaberne i Kerteminde, Svendborg, Nyborg, Odense, Ærø, Langeland, Assens, Fåborg-Midtfyn, og Nordfyns kommuner. Middelfart valgte at gå sammen med trekantskommunerne Vejle, Kolding og Fredericia i Trekant Brand.

Borgmester Kenneth Muhs fra Nyborg blev i efteråret 2014 valgt som formand for den styregruppe, der skulle stå for forberedelserne af Beredskab Fyn og fra 1. januar 2016 blev Kenneth Muhs valgt til den første formand for den nye beredskabskommission.

Men nu overlader han posten til Morten Andersen.

- Jeg glæder mig til det nye virke som formand for beredskabskommissionen, og i den forbindelse at lære beredskabet nærmere at kende og at samarbejde med medlemmerne af beredskabskommissionen om vigtige og fælles beredskabsfaglige emner, siger Morten Andersen.

Den nye beredskabskommission skal som noget af det første tage stilling til resultaterne og anbefalingerne i evaluering af den såkaldte risikobaserede dimensionering, som de 9 kommuner bestilte i sommeren 2016.

Medlemmerne af den nye beredskabskommission

Den nye beredskabskommission, der består af de 9 ejerkommuners nye borgmestre, der er valgt fra 1. januar 2018, samt politidirektøren på Fyn, en personalerepræsentant for medarbejderne ved Beredskab Fyn samt 2 observatører fra de frivillige ved Beredskab Fyn valgte ved beredskabskommissionens første konstitutionsmøde den 15. december 2017 Morten Andersen til ny formand for beredskabskommissionen for en 4-årig periode.